Podaci o tvrtki

Puni naziv:Data-Link Unija Smart Accounting d.o.o.
Adresa:Horvatova ulica 80a
Poštanski broj:10 000 Zagreb
Telefon:+385 1 6389 300
GSM:
Fax:
E-pošta:info.zg@unija.com, info@datalinkunija.hr

NAJNOVIJE VIJESTI

24. ožujka, 2023

Otvaranje tvrtke u Hrvatskoj nikada nije bilo jednostavnije

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj odvija se po ustaljenoj proceduri i povezano je s određenim troškovima. Kako bismo vam uštedjeli dragocjeno vrijeme, u priloženoj brošuri saželi smo sve potrebne podatke za osnivanje d.o.o. u Hrvatskoj, a mi ćemo vam rado pomoći u samom zahvatu.

Više
23. ožujka, 2023

Nejednaki raspored radnog vremena i preraspodjela radnog vremena

Poštujući zakonska ograničenja raspored radnog vremena može biti jednak ili nejednak, ovisno o tome je li trajanje rada jednako ili nejednako raspodijeljeno po danima, tjednima ili mjesecima.

Više
23. ožujka, 2023

Izmjene i dopune Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

Donesene su i usvojene izmjene i dopune Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu. Izmjene su donesene zbog usklađenja s EU Direktivama kojima se osigurava provedba povezenih uredbi i akata vezanih uz djelatnost cestovnog prijevoza.

Više
23. ožujka, 2023

Ukinuti rokovi usklađenja temeljnog kapitala za d.o.o. i j.d.o.o.

Na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima kojima su ukinuti rokovi za provođenje usklađenja temeljnog kapitala zbog uvođenje eura za d.o.o. , j.d.o.o. te za komanditna društva.

Više
23. ožujka, 2023

Prijedlog HGK za uvođenje napojnice u sustav fiskalizacije

S povećanom tendencijom beskontaktnog plaćanja u ugostiteljstvu, za ugostitelje predstavlja problem glede naplate napojnice. Shodno tome 30. listopada 2023. godine, Hrvatska gospodarska komora najavljuje implementaciju prijedloga rješenja kojim bi napojnica bila ukomponirana u sustav fiskalizacije, odnosno naknada za uslugu bi bila uključena u ukupni iznos računa.

Više
23. ožujka, 2023

Pravilnik o dodatnom porezu na dobit

Razdoblje za prijavu dodatnog poreza na dobit započelo je s 1.1.2023. godine te je u tu svrhu objavljen Pravilnik potrebe […]

Više
24. veljače, 2023

Stručnjaci za obračun plaća

Velik izazov u RH za osobe koje rade na obračunu plaća jesu česte izmjene zakona kao i poznavanje puno raznih propisa kao što su Zakon o radu, Zakon o doprinosima i porezu na dohodak, Ovršni zakon i razni drugi propisi koji su usko vezani uz plaće. Uz sve navedeno vrlo su bitne i važne organizacijske i komunikacijske vještine.

Više
20. veljače, 2023

Pojašnjenje PU u svezi prava na odbitak pretporeza

Postupanje prema presudi primjenjivati će se u PDV prijavama za razdoblje oporezivanja od prosinca 2022. godine nadalje, odnosno primjenjivati će se na vrijednosti koje će se unijeti u Obrazac U-RA od 1. prosinca 2022. godine nadalje. Tromjesečni obveznik podnošenja prijava PDV-a navedeno primjenjuje na primljene račune koje iskazuje u od 1. prosinca 2022. godine nadalje.

Više
20. veljače, 2023

Mišljenja PU u svezi poreznog tretmana isporuke solarnog crijepa

Dana 11.01.2023. godine, Porezna uprava objavljuje mišljenje vezano za porezni tretman isporuke solarnog crijepa. Naime, solarni crijep se ne može kategorizirati kao klasična solarna ploča, već kao solarna ćelija integrirana u betonski crijep te će se po prvi puta plasirati na hrvatsko tržište. Shodno navedenome, postavlja se pitanje primjene stope PDV-a na isporuku solarnog crijepa.

Više
17. veljače, 2023

Evidentiranje zakupa ili najamnine u poslovnim knjigama

Ugovor o zakupu poslovnog prostora poduzetnici mogu sklopiti s fizičkim ili pravnim osobama – vlasnicima poslovnog prostora. Nakon sklapanja ugovora pojavljuju se novi poslovni događaji koje treba evidentirati u poslovnim knjigama.

Više