Del plače za poslovno uspešnost

/, Plače/Del plače za poslovno uspešnost

Del plače za poslovno uspešnost

Spremembe zakona o dohodnini so prinesle novosti pri obdavčitvi izplačil dohodkov fizičnim osebam. Novosti veljajo za izplačila po 1.1.2017.

Tako da dodatek za uspešnost velja, da če je izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, da se do višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (cca 1.115 €) ne všteva v osnovo za obračun dohodnine, vse prispevke (iz in na) pa je potrebno plačati.

Oprostitev dohodnine velja pod pogojem:

  1. da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost, ali
  2. da je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila.

Če bo izplačilo dela plače za poslovno uspešnost izplačano v višjem znesku, se bo v delu, ki presega 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, vštevalo v osnovo za dohodnino, prispevke za socialno varnost pa mora delodajalec spet obračunati od celotnega bruto zneska. Osnovo za dohodnino v primeru višjega izplačila znižuje samo del prispevkov, ki se nanaša na ta presežni del izplačanega dohodka.

2018-03-19T14:25:24+00:00 21.10.2016|Kadri, Plače|