FURS je objavil širše pojasnilo in odgovore na vprašanja o z vidika delavca davčno ugodnejšem izplačilu dela plače za poslovno uspešnost, ki velja zaradi spremembe ZDoh-2 po 1.1.2017.

Pojasnila in odgovore najdete s klikom tukaj.

Nekaj pojasnil:

  • ni določeno, da morajo vsi delavci dobiti absolutno enak znesek, temveč, da del plače prejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo pogoje, ki so vnaprej določeni in znani (primeroma: do dela plače za poslovno uspešnost so upravičeni delavci, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na določen presečni dan/obdobje);
  • od celotnega dela plače za poslovno uspešnost obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost delojemalca in delodajalca,
  • izbira kriterija in meril za pravico do dela plače prepuščena delodajalcem, da jih opredelijo v splošnem aktu (ali v dogovoru s sindikatom ipd.), vendar pa morajo biti pogoji za pridobitev pravice in kriteriji ter merila za njihovo izplačilo urejeni enotno za vse delavce,
  • biti mora izplačan v denarni obliki,
  • del plače za poslovno uspešnost, ki je določena v individualni pogodbi, se ne more obravnavati po 12. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2,
  • za uveljavitev ugodnejše davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost je pomembno, da je dohodek izplačan od 1. 1. 2017 dalje ter da so izpolnjeni pogoji določeni z zakonom, ne glede na to, na katero leto se nanaša izplačilo dela plače za poslovno uspešnost.