Socijalno osiguranje
31. January, 2023

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona odoprinosima za obavezno socijelno osiguranje koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore broj 152/22 dana 30.12.2022. godine, na snagu su stupile određene izmjene i dopune Zakona.

Ovaj zakon je u članu 9a propisao:

  • Obavezna osnovica za obračunavanje doprinosa za poljoprivrednike koji su upisani u Registar poljoprivrednika iznosi 12% prosječne mjesečne zarade ostvarene u prethodnoj godini po zaposlenom u Crnoj Gori, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.
  • Razlika sredstava za doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje koja je nastala između osnovice iz člana 9 tačka 10 ovog zakona i osnovice iz stava 1 ovog člana utvrđuje se na osnovu podataka koje dostavlja nadležni poreski organ.
  • Utvrđena razlika sredstava iz stava 2 ovog člana uplaćuje se iz Budžeta Crne Gore.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje, dopunjen je članom 18a koji propisuje da se doprinosi ne plaćaju za zimnice i to najviše do iznosa minimalne zarade, tako da društvo ima obavezu da do iznosa minimalne zarade na zimnicu plati samo porez. Pored zimnice, u ovom članu je dodato da je naknada za novorođeno dijete takođe oslobođena plaćanja doprinosa.