NAJNOVIJE VIJESTI

17. November, 2022

Da li obračun zarada povjeriti eksternoj kompaniji?

Kada govorimo o zaradama, svaki pojedinac želi da iznos njegove zarade ostane tajni podatak i kompanije su dužne osigurati tajnost. Svi poslodavci ulažu velike napore da osiguraju da podaci o visini zarade i naknada ne postanu javni. Upravo ovdje i vrlo često, na scenu stupa outsourcing obračuna zarada, kao rješenje koje može da zadovolji sve zahtjeve zaposlenih i njihovih poslodavaca.

Više
16. September, 2022

Prijavite se na Unija Challenge za studente

Ostvarili smo brojne pomake u profesionalnim i tehničkim oblastima i uspostavili nove standarde poslovanja. Upravo zbog toga želimo pomoći i mladima da pored svog formalnog obrazovanja steknu vještine koje će im koristiti u poslovnom svijetu. Jedna od takvih načina su i ovakva takmičenja.

Više
2. August, 2022

Održavanje i upravljanje informacionom infrastrukturom

U Uniji Sibit ponosimo se našom profesionalnom informatičkom podrškom sa brzim vremenom odziva i održavanjem 24/7, što znači 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, uključujući subote, nedjelje i praznike. Stručna i sveobuhvatna podrška garantuje Vam pouzdanost i visoku dostupnost svih elemenata informacionog sistema, a održavanje u potpunosti prilagođavamo potrebama i željama klijenta.

Više
28. July, 2022

Pravni due diligence i preventivna dubinska analiza

Unija Consulting svojim klijentima nudi due diligence pregled, koji može uključivati pravni, poreski i poslovno-finansijski pregled ili drugi oblik specijalizovanog pregleda, npr. komercijalni, tehnološki ili operativni pregled.

Više
21. July, 2022

Provjera poreskog i finansijskog stanja kompanije

Veoma je važno identifikovati poreske i finansijske rizike u jednoj kompaniji, ne samo ako razmišljate o transakciji preuzimanja te kompanije, već i kada želite da provjerite poresko i finansijsko stanje trenutnih aktivnosti vaše kompanije i da izbjegnete nepotrebne kazne i provjerite da li ima prostora za uštede (optimizaciju).

Više
28. June, 2022

Tražimo sistem inženjera s dobrim poznavanjem odbojke

Ne, stvarno. Željeli bismo pobijeđivati na međunarodnim sportskim igrama Unije. Okupljamo tim. Naravno, volimo pobjeđivati ​​i na druga mjesta.

Više
23. June, 2022

Potisan sporazum sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore

Unija Smart Accounting i Ekonomski fakultet UCG iz Podgorice danas su potpisali Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji.

Više
20. June, 2022

Cyber sigurnost

Podaci o učestalosti hakerskih napada u svijetu, izuzetno visok procenat neovlašćenog pristupa podacima kao posljedica ljudske greške i slaba spremnost kompanija dodatno skreću pažnju na vrlo aktuelnu temu – cyber sigurnost.

Više
14. June, 2022

Due diligence analiza

Pažljiv pregled (due diligence) ili analiza poslovanja vrši se iz različitih razloga, npr. zbog detaljnijeg uvida u poslovne procese kompanije i dobijanja informacija za donošenje strateških odluka (u slučaju preuzimanja kompanije od strane novog investitora i sl.) ili za dobijanje procjene tekućih i budućih rizika poslovanja kojima je kompanija izložena.

Više
31. May, 2022

Unija Club organizuje besplatni webinar „Cyber sigurnost i e-pošta“

Webinar ima za cilj da vas nauči da, kroz praktične primjere zlonamjerne pošte,  otkrijete zlonamjernu e-poštu i da saznate pozadinu takvih napada i njihovu metu, kao i moguće posljedice.

Više