7. March, 2022

Unija Club organizuje besplatni webinar „Transferne cijene”

Unija CLUB organizuje treći po redu besplatni webinar na temu „Transferne cijene“.

Webinar ima za cilj da vas upozna sa terminom transfernih cijena, ali što je važnije, kroz ovaj webinar želimo da vam predstavimo situacije u kojima je privredno društvo u obavezi da priprema studije o TC u regionu.

Transferne cijene predstavljaju jedno od najrizičnijih oblasti međunarodnog oporezivanja, jer 70% međunarodne trgovine se dešava u okviru međunarodnih grupa preduzeća. Savjetujemo vas na području transfernih cijena kako bi vaše poslovanje bilo u skladu sa zakonodavstvom.

Šta se podrazumijeva po terminom “transferne cijene”, ko su obveznici pripreme dokumentacije / studije o transfernim cijenama i koji je krajnji razlog pripreme ove dokumentacije od strane obveznika samo su neka od pitanja na koje ćemo odgovoriti.

Ukoliko nakon ovog webinara utvrdite da ste u obavezi da spremite dokumentaciju o transfernim cijenama na raspolaganju smo za dalje korake u vezi sa pripremom dokumentacije. Međutim, ukoliko niste sigurni da li se određena lica sa kojima ste imali transakcije smatraju povezanim licima na raspolaganju smo da sa vama prođemo kroz kriterijume povezanosti i napravimo potrebnu analizu.   

Treći webinar u organizaciji Unija Cluba biće održan 24.03.2022. u 14:00 sati, a predavač na ovom webinaru će biti vođa poreskog odjeljenja u privrednom društvu Unija Consulting doo Dragana Ašić Ratkovac. Dragana  posjeduje  više od 10 godina iskustva u pružanju usluga poreskog savjetovanja. Prije nego što se pridružila Uniji, Dragana je prethodno iskustvo sticala u dvije međunarodne kompanije koje se bave revizijom i poreskim savjetovanjem. Jedna od njih je dio Big 4, gdje je radila kao viši poreski savjetnik za multinacionalne i lokalne kompanije u različitim industrijama. Poslednje dvije godine imala je vodeću ulogu u pripremi TP dokumentacije za region.  

Unija Club je dio međunarodne računovodstvene kuće Unija Smart Accounting  koja nadilazi tradicionalne okvire računovodstva i bolje iskorištava potencijale prikupljenih podataka. Svojim klijentima, kroz napredan sistem računovodstva nove generacije, osiguravamo pouzdan uvid u kompleksne odnose u oblasti poslovanja i pomažemo kod donošenja kompetentnih, informacijama podržanih odluka. Stručno vođenje  računovodstva, obračun zarada, savjetovanje i IT podršku nudimo organizacijama svih veličina i oblika. Iskusni i stručni kadar garantuje najviši nivo kvaliteta za svih 14 tržišta Centralne i Istočne Evrope. Sa ponosom ističemo da smo kod naših klijenata postigli visok nivo zadovoljstva i povjerenja.