Potisan sporazum sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore
23. June, 2022

Potisan sporazum sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore

Unija Smart Accounting i Ekonomski fakultet UCG iz Podgorice danas su potpisali Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji.

Uspostavljanjem ove saradnje, radiće se na unapređenju razvoja struke i kadrovskih baza u okviru trgovinskog mendžmenta i marketinga, posebno imajući u vidu oblasti prodaje, logistike i finansija, kao i razvoja postojećih i novih rešenja u edukaciji studenata.

Osnov za potpisivanje ovog sporazuma jesu zajednički interesi u oblasti razvoja i unapređenja kadrova u oblasti ekonomije. Planirano je organizovanje stručnih predavanja, obuka, radionica, seminara iz ove oblasti, kao i obezbjeđivanje studentske stručne prakse.

Osim toga, u planu je saradnja i na realizciji projekta pod nazivom Unija Challenge koja će uslijediti već u zimskom semestru predstojeće studijske godine, gdje će studenti imati priliku da pokažu svoja stečena znanja.