PORESKO SAVJETOVANJE

Kao vodeći računovodstveni servis u Crnoj Gori sa snažnim prisustvom u drugim evropskim zemljama, klijentima pružamo sveobuhvatne i aktuelne poreske savjete iz širokog spektra poreskih područja.

U Unija CONSULTING brinemo za …

TEKUĆE PORESKO SAVJETOVANJE

Poresko savjetovanje sa svim vrstama poreza i doprinosa, uključujući međunarodni prostor:

 • Oporezivanje fizičkih osoba s prihodom
 • Doprinosi za socijalno osiguranje
 • Oporezivanje pravnih lica
 • Poreski odbitak
 • Porez na dodatnu vrijednost
 • Oporezivanje nekretnina
 • Akcize
 • Drugi oblici poreza

ZASTUPANJE U POSTUPCIMA PORESKE INSPEKCIJE

Kombinujemo široka znanja na međunarodnom poreskom zakonodavstvu, uključujući i znanja iz oblasti računovodstva i zakonskih propisa. Zato vas pripremamo za moguću posjetu inspektora i učestvujemo prilikom inspekcijskih pregleda.

 • Priprema za dolazak inspektora
 • Zastupanje kao punomoćnik u postupku
 • Komunikacija sa poreskim organom
 • Priprema napomena, žalbi i drugih pravnih sredstava u postupku.

TRANSFERNE CIJENE

Transferne cijene predstavljaju jedno od najrizičnijih oblasti međunarodnog oporezivanja, jer 70% međunarodne trgovine se dešava unutar međunarodnih grupa preduzeća. Savjetujemo vas na području transfernih cijena kako bi vaše poslovanje bilo u skladu sa zakonodavstvom.

 • Pregled adekvatnosti transfernih cijena
 • Priprema odgovarajuće dokumentacije o transfernim cijenama

PORESKI PREGLED DRUŠTVA

Dobijanje informacija koje su potrebne prilikom donošenja strateških odluka odnosno analiza poslovanja preduzeća i ocjena trenutnih i budućih poslovnih rizika. Više o Due diligence pročitajte ovdje.

PROVJERITE KAKO VAM UNIJA MOŽE POMOĆI!

PREDNOSTI KONSALTINGA U UNIJI

Na jednom mjestu dobijate sve odgovore na pitanja iz različitih oblasti. Uspješno poslujemo na čak 14 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi i nudimo praktična rješenja za optimizaciju rada.

ODGOVORI NA PITANJA IZ RAZLIČITIH OBLASTI

Pravno, računovodstveno, poresko, finansijsko i poslovno savjetovanje na jednom mjestu.

SAVJETOVANJE U MEĐUNARODNOM PROSTORU

Savjetovanje za CEE regiju na jednom mjestu. Ponosimo se velikim timom savjetnika u čak 14 evropskih zemalja.

VISOKO STRUČNI SAVJETNICI

Sa dugogodišnjim iskustvom u praksi i aktivnom ulogom predavača i autora stručnih publikacija.

INDIVIDUALANI TRETMAN

Sve klijente tretiramo individualno, nudimo im praktična rješenja i pomažemo im da optimiziraju svoj rad.

UNIJA CONSULTING TEAM

Znanje i iskustvo koje stoje na izuzetnim profesionalnim osnovama i temeljno poznavanje izazova sa kojima se suočavate.

Visoka profesionalnost

Visoka profesionalnost je osnovni faktor koji utiče na izbor stručnjaka za konsultacije u određenoj oblasti, a takođe i na povjerenje klijenata. Zaposleni u Savjetu za konsalting svoju profesionalnost potvrđuju formalnim obrazovanjem i stalnim stručnim obrazovanjem. Više od 100 sati godišnje obuke znatno je iznad evropskog prosjeka i kreće se između 30 i 40 sati. Svjesni smo da samo sa kvalifikovanim stručnim osobljem možemo postaviti i održavati visoke profesionalne standarde

ČESTO NAS PITATE

Postoji mnogo računovodstvenih problema, ali neki se javljaju češće. Možda je i vaš među njima, pa ih pogledajte u nastavku. Ako niste pronašli odgovor, kontaktirajte nas i rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.

Pružamo usluge poreskog savjetovanja u vezi sa direktnim i indirektnim oporezivanjem koje uključuju odgovaranje na poreske upite, poresku analizu, savjetovanje preduzetnika i pravnih lica za poresku optimizaciju i postizanje zakonskih poreskih ušteda kroz analizu vaših poslovnih aktivnosti.

Fokusirani smo na izbjegavanje poreskih rizika i dodatnih poreza i kazni u slučaju poreske revizije.

Kada smo angažovani na pripremi/pregledu poreza na dohodak ili PDV, analiziramo mogućnosti da ostvarite povraćaj poreza, poreske olakšice i podsticaje i za vas pripremamo neophodnu dokumentaciju.

Jedinstven pristup iz našeg velikog iskustva u Crnoj Gori i zemljama u regionu pomaže nam da napravimo snažnu bazu i za međunarodno poresko planiranje.

Na samom početku kada razmišljate samo o pokretanju nekog posla, ali niste sigurni koja bi pravna forma bila najbolja opcija, imajući u vidu planirane poslovne aktivnosti i transakcije u cilju optimizacije vaših poreskih troškova, mi smo tu. Svakom klijentu pristupamo na individualnom nivou kako bismo utvrdili stvarne potrebe i dali najbolje poslovne ponude.

Da bismo nastavili, brinemo o vama i vašem poslu korak po korak. Kako? Prvi korak je pružanje usluga konsultacija kako biste odlučili koja je pravna forma za vas, drugi korak pružamo pravne usluge za osnivanje kompanije, a treći korak dobre računovodstvene i poreske postavke za dugoročno sigurno poslovanje.

Veoma je važno identifikovati poreske rizike, ne samo ako razmišljate o transakciji preuzimanja kompanije, već i kada želite da provjerite poresko zdravlje vaših trenutnih aktivnosti kompanije i da izbjegnete nepotrebne kazne i provjerite da li ima mjesta za uštede poreza (optimizacija).

Detaljna poreska analiza predstavlja dijagnozu poreskih rizika pravnog lica koja je predmet ove analize, kao i identifikaciju nepoštovanja relevantnih poreskih zakona. Predmet detaljne analize obično su sve vrste poreskih obaveza, sa posebnim naglaskom na porez na prihod preduzeća, porez na dodatu vrednost i porez na dohodak građana. Takva provjera zakonitosti poslovanja omogućava vam kao poreskom obvezniku da blagovremeno preduzimate korektivne radnje i donosite relevantne odluke.

U Uniji na jednom mjestu pružamo usluge pripreme TP dokumentacije za cio region, što nas dovodi do jedinstvenog pristupa, najbolje prakse i nižih cijena ako pripremamo matičnu datoteku i lokalne datoteke za nekoliko zemalja u regionu. Koristimo iste podatke, pa će u slučaju međunarodne revizije TP -a sve povezane strane biti pokrivene na isti način.

Pored pripreme TP dokumentacije, kreiramo TP politike za vas i TP konsultantske usluge, u slučaju da tokom poslovne godine želite da provjerite da li ste na pravom putu kada su u pitanju transakcije sa povezanim licima.

NAŠI EKSPERTI

U Uniji smo svjesni važnosti ličnog pristupa, pa vas pozivamo da se upoznate sa našim stručnjacima koji vode računa o vašem računovodstvu i pogledate njihova dostignuća.

Pred donošenje velikih odluka, koga pozvati?

Naravno, Vašeg CFO na zahtjev.
Finansijski direktor na zahtjev je proces u kojem kompanija angažuje visokokvalifikovanog stručnjaka da upravlja finansijskim aktivnostima. To je onaj koga zovete.

Želite li da investirate na Zapadnom Balkanu?

Smatrajte nas Vašim lokalnim vodičem.
Kako osnovati kompaniju, kako zaposliti ljude i kako izbeći greške koje prave Vaši konkurenti.

Slovenija

dr. Nina Orehek Ručigaj

Hrvatska

Ivan Podgorski Boček

Bosna i Hercegovina

Džejna Mahović

Srbija

Dragana Ašić Ratkovac

Crna Gora

Iva Asanović

Sjeverna Makedonija

Milan Aleksovski

Milan Aleksovski

BORBA PROTIV RIZIKA DUE DILIGENCE

Uz due diligence, trudimo se da vaše poslovanje bude ažurno i u skladu sa zakonom. Savjetujemo vam kako i kada da preduzmete dalje uspješne poslovne korake.

Da li ste zainteresovani za prodaju preduzeća i prenos poslovanja?

ŽELITE DA ZNATE KAKAV JE PROCES ZAISTA?

Za vas smo pripremili priručnik sa svim potrebnim informacijama.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

C&A, H&M, Hilti, Scania, Špica International, OMV, GSK, Pepco, JYSK, Toyota

Toyota, Air France, Baxter, Resalta, Siol, Total, Vitapur, Ikea

Petrol, Pivovarna Laško Union, Intereuropa, Hycu, Lpp Fashion, Makita

Optika Clarus, Lagermax, IBM, Danfoss, Henkel, LTH Castings, Mondelez, Mennyacht, Hokejska zveza Slovenije, HBO