Investicioni priliv iz inostranstva 147,7 miliona eura

Euribor dostigao najniži nivo u proteklih godinu dana

Neradni dani u Crnoj Gori

Šifre djelatnosti za obveznike iz člana 4 stav 2 tačka 13 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (SPNFT)

Donešen Pravilnik o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode

Informativne liste ponude potrošačkih kredita na sajtu CBCG 

Prosječna zarada u zemljama bivše Jugoslavije: Crna Gora na trećem mjestu

Dogovoreno oročeno ograničavanje trgovačkih marži

Potpisan Sporazum između Crne Gore i Republike Češke o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprječavanju poreske evazije i izbjegavanja

Stupio na snagu novi Zakon o sprječavanju pranja novca i finasiranju terorizma

ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Stopa zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2024. godine iznosi 12,50%

Izmijenjen i dopunjen Pravilnik koji uređuje izdavanje potvrde o rezidentnosti

Izmijenjen je i dopunjen Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Plaćanje posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom

Prosječna neto zarada u Crnoj Gori u decembru 2023 iznosila je 814 eura

Godišnji broj dozvola za privremeni boravak i rad stranaca veći za 7.534

Potpisan Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Crne Gore i Luksemburga