Usklađivanje prihoda i rashoda za obračun poreza na dobit

Ugostiteljski objekti obavezni da vode poslovnu knjigu- dnevni promet hrane, pića i napitaka

Izmijenjeni uslovi za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja

Prijava poreza na dobit za 2017.godinu do 31.03.2018.

Izmijenjen Zakon o akcizama

Od 1. januara 2018. nova stopa PDV 21%

Obaveza imenovanja revizorskog odbora

Novo radno vrijeme u državnim institucijama u Crnoj Gori

Unija sada sa više od 500 stručnjaka u 14 evropskih država

Plaćanje poreza na dobit za 2016.godinu

Zakon o reprogramu poreskog potraživanja

Glasajte za Uniju na najvećem evropskom poslovnom takmičenju – European Business Awards

VIJESTI IZ MAKEDONIJE: Najnovi izmeni na zakonot za danokot na dobivka so primena od 01.01.2017

Otpis sumnjivih potraživanja

Obaveza obavještavanja poreskog organa o promjenama podataka upisanih u registar

Obavezno elektronsko podnošenje prijava poreza na dobit od Januara 2017.godine

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Podneta inicijativa za ocjenu ostavnosti dijela kojim se odrežuje da se po nižoj stopi oporezuju samo hoteli visoke kategorije

U NAREDNIH PET GODINA CG SE MORA ZADUŽITI DVIJE MILIJARDE EURA ZA SANACIJU JAVNOG DUGA