Unija Club organizuje besplatni webinar „Izvještaji nove generacije: POWER BI”

Unija Izazov 2021

Unija Smart IT – Reporting nove generacije

Bespapirno poslovanje

Upotreba pečata više nije obavezna u Crnoj Gori

Ukinut krizni porez na zarade

Neradne nedelje u Crnoj Gori

INSTRUKCIJA – NAČIN OBRAČUNA POSEBNOG DOPRINOSA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Nova minimalna zarada u Crnoj Gori

Prosječna mjesečna zarada za 2018. godinu iznosi 766 eura

Izmijenjena je osnovica za plaćanje posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom

Kako smo poslovali ove godine

Kriptovalute u Crni gori

Minimalna zarada u Crnoj Gori

Elementi za obračun zarade Crna Gora

Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za 2017.

Odloženo plaćanje poreza na dobit pravnih lica

Prijava godišnjeg poreza na dohodak fizičkih lica