NAPREDNA ANTIVIRUSNA ZAŠTITA

REZERVNA KOPIJA PODATAKA

OBAVJEŠTENJE: Donijeta Uredba o prestanku važenja Uredbe o odloženom plaćanju poreza na dobit pravnih lica

Data jemstva – moraju li ih mikro i mala preduzeća uzeti u obzir u godišnjem izvještaju?

Usklađivanje prihoda i rashoda radi utvrđivanja poreza na dobit

Šta su transferne cijene?

Unija Club organizuje besplatni webinar „Transferne cijene”

ZAŠTO JE VAŽNO IMATI OFFICE 365 REZERVNU KOPIJU E-MAIL (EXCHANGR ONLINE)

IOPPO OBRAZAC: ROK ZA PODNOŠENJE

OBRAČUN ZARADA

TP dokumentacija za transferne cijene

ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

ZAVRŠNI RAČUN

POREZ NA DOBIT

PROMJENE U OBRAČUNU ZARADE

Usklađena je najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu

Završena prva faza Unija Izazova 2021

UNIJA zapošljava u TIVTU