Zakon o PDV Crna Gora
11. May, 2022

Izmijenjen i dopunjen Zakon o porezu na dodatu vrijednost

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV) objavljen je u “Službenom listu Crne Gore” br. 049/22 od 06.05.2022. godine i istog dana stupio na snagu.  

Izmjenom Zakona o PDV obuhvaćena je odredba člana 24a stav 1 tačka 1) Zakona, koja se odnosi na proizvode koji se oporezuju  po sniženoj stopi PDV (7%), a obuhvata osnovne proizvode za ljudsku ishranu. Nakon predmetnih izmjena ova odredba glasi:

“1) osnovnih proizvoda za ljudsku ishranu:

  • hljeb,
  • mlijeko i mliječni proizvodi,
  • hrana za odojčad,
  • mast,
  • ulje, osim ulja dobijenog od suncokreta,
  • meso,
  • jaja,
  • šećer, i
  • so; “

U ovu grupu nije uključeno brašno, kao ni ulje dobijeno od suncokreta, već se ova dva proizvoda, shodno akuelnoj dopuni člana 25 tačka 12d Zakona o PDV, od 06. maja 2022. godine, oporezuju po stopi nula.  

Pored pomenutog, od 06. maja 2022. godine, po sniženoj stopi PDV-a oporezuje se i promet soli, koji je dodat u okviru predmetne tačke 1)  člana 24a stav 1 Zakona.

Prema prelaznoj odredbi, sadržanoj u članu 71e Zakona o PDV, promet brašna i ulja dobijenog od suncokreta oporezuje se po nultoj stopi do kraja 2022. godine, a od 01. januara 2023. godine taj promet se oporezuje po sniženoj stopi PDV-a. Takođe, propisano je da se promet soli oporezuje po sniženoj stopi PDV do kraja 2022. godine. Naime, od 01. januara 2023. godine po sniženoj stop PDV se oporezuje promet osnovnih proizvoda za ljudsku ishranu koji su sadržani u članu 24a stav 1 tačka 1a), u koje spadaju: “hljeb, brašno, mlijeko i mliječni proizvodi, hrana za odojčad, mast, ulje, meso, jaja i šećer”.

Osim za osnovne proizvode za ljudsku ishranu, po sniženoj stopi PDV-a se od 06.maja 2022. godine oporezuje i promet peleta za grijanje, pod kojim se obuhvata ogrijev na biomasu, pelet, briket. Promet ovih proizvoda se, shodno članu 71e Zakona, oporezuje po sniženoj stopi PDV do 31.12.2023. godine.