News from Slovakia: Rezort financií prichystal úpravy v zdaňovaní tabakových výrobkov alebo aj pokles sadzby dane z príjmov právnických osôb

Zmeny prinesú novely zákonov, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložilo [...]