U Uniji za vas brinemo o…

VOĐENJE RAČUNOVODSTVA

Finansijsko računovodstvo i porezne knjige podloga su za sastavljanje finansijskih izvještaja, izjava i povrata poreza.

 • knjiženje poslovnih događanja u glavnoj knjizi i istovremeno u bilansu klijenata i dobavljača
 • vođenje registra osnovnih sredstava
 • pomoć pri vođenju vaših pomoćnih knjiga (npr. trgovinske knjige, materijalno knjigovodstvo, obračun putnih naloga, blagajnička knjiga) i usklađivanje s glavnom knjigom
 • vođenje propisanih poreznih knjiga i evidencija (za pojedine porezne obveznike, npr. za PDV)
 • online savjetovanje klijenata o usklađenosti spisa sa poreznim zakonodavstvom (pri izdavanju računa, pri likvidaciji primljenih računa i obračuna, putnih obračuna i drugih ugovora i dokumenata) i podrška pri poslovanju kompanije (informisanje, izrada izvještaja)
 • savjetovanje pri odabiru ili pravilnom razumijevanju računovodstvenih politika (kod važnijih poslovnih odluka)

IZVJEŠTAVANJE (FINANSIJSKE IZJAVE I IZVJEŠTAJI)

Na temelju poslovnih knjiga pripremamo propisane finansijske izjave, izvještaje drugim nadležnim državnim institucijama i vaše interne izvještaje potrebne za menadžment, kontrolu i donošenje odluka.

 • priprema internih izvještaja shodno potrebama klijenta (za menadžment, vlasnike, poslovno izvještavanje)
 • vođenje registra osnovnih sredstava
 • izrada zakonom propisanih izvještaja za potrebe nacionalne statistike
 • priprema godišnjih finansijskih izvještaja (izvještaji propisani zakonom: bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanom toku, drugi zakonom propisani izvještaji, bilješke i uvidi)

OBRAČUN POREZA

Svaki poslovni subjekat odgovoran je za najmanje jedan porez, za koji je potrebno voditi propisane knjige ili evidencije i predavati zahtjeve, projekcije i porezne prijave.

 • obračun PDV-a i drugih zakonom propisanih obračuna u skladu sa Zakonom o PDV-u
 • vođenje poreznih knjiga i evidencije u skladu sa propisima o PDV-u
 • izrada prijave poreza na dobit na osnovu poslovnih aktivnosti ili obračun poreza na dobit pravnih osoba
 • vođenje evidencije za potrebe obračuna godišnjeg poreza (npr. evidencija pokrića poreznih gubitaka, korištenje poreznih olakšica)
 • obračun poreza po odbitku za isplatu prihoda sa porijeklom u Bosni i Hercegovini (npr. pri isplati dividenda, kamata, naknada, zakupnina,…) i pomoć pri korištenju beneficija prema međunarodnim sporazumima
 • izrada drugih poreznih prijava i obračuna

RAČUNOVODSTVENI NADZOR I SAVJETOVANJE

Dio računovodstvenih usluga obavljate i vi, za šta je korisno vršiti interne kontrole:

 • pregled evidentiranja poslovnih događanja u poslovne i porezne knjige,
 • kontrola usklađenosti računovodstvene dokumentacije sa zakonodavstvom i računovodstvenim standardima,
 • kontrola adekvatnosti procjene i prikazivanja stanja potraživanja i obveza u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama klijenata,
 • računovodstveno savjetovanje pri organizaciji računovodstva i finansija i donošenja važnih poslovnih odluka.

PREDNOSTI RAČUNOVODSTVA U UNIJI

Nigdje drugo nećete pronaći sve što vam je potrebno na jednom mjestu – certificirano pružanje visokokvalitetnih usluga, najviši standard sigurnosti informacija, visokoobučeni stručnjaci i sveobuhvatna računovodstvena rješenja. Bez obzira na veličinu vašeg poslovanja, posvećujemo vam se potpuno i temeljno.

SVEOBUHVATNA RAČUNOVODSTVENA RJEŠENJA NA JEDNOM MJESTU

Od knjigovodstva, kontrole i savjetovanja do pripreme izvještaja. Od računovodstva za mikro kompanije do računovodstva za međunarodne kompanije.

USLUGA NAJVIŠEG KVALITETA – ISO STANDARD 9001

Visok kvalitet pružene usluge obezbijeđen je ISO standardom 9001:2015.

NAJVIŠI NIVO ZAŠTITE PODATAKA – ISO 27001 STANDARD

Mi smo prvi računovodstveni servis u Sloveniji čija je metoda zaštite podataka dokazana zahtjevnim standardom kao što je ISO 27001.

VISOKI PROFESIONALNI STANDARDI

Visokokvalifikovano stručno osoblje koje se kontinuirano obrazuje – više od 100 sati godišnje obuke po zaposlenom, što je iznad evropskog prosjeka.

SA NAMA ĆETE BITI SIGURNI

Visok nivo porezne sigurnosti klijenata naša je osnovna smjernica.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstvo nove generacije prevazilazi tradicionalne računovodstvene okvire i kvalitetnije koristi potencijal prikupljenih podataka.

MEĐUNARODNO PRISUSTVO

Sveobuhvatna računovodstvena rješenja za 14 zemalja Centralne i Istočne Europe.

SAVJETOVANJE

Sve na jednom mjestu: porezno, pravno, računovodstveno, poslovno i finansijsko savjetovanje.

Računovodstveni servis Unija

Računovodstveni servis Unija je prisutan na međunarodnom tržištu. Odlikuje se visokokvalitetnim računovodstvenim i konsultantskim uslugama i naprednim IT rješenjima.

Kako bismo optimizirali poslovanje svojih klijenata, razvili smo napredni Unija Smart Accounting sistem – novu generaciju računovodstva koja povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rješenja i savjetovanje. Naprednom obradom podataka našim klijentima pružamo pouzdan uvid u prilagođene izvještaje, koji su savremena podrška u procesu donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

NAJNOVIJE VIJESTI

23. Maja, 2023

Novi Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku

Novi Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku

Više
15. Maja, 2023

Poslovanje u Bosni i Hercegovini

Na uspjeh poslovne ideje utječu mnogi faktori, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura ljudi, njihove navike i način života imaju velik utjecaj. Sve te sociodemografske faktore koje je teško mjeriti i vrednovati subjektivno, bez brojčanih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji. fre

Više
2. Maja, 2023

Izmjene Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja

28.04.2023. godine objavljena je Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja.

Više
24. Aprila, 2023

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak – stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa

U Službenim novinama Federacije BiH (5/23 od 25.01.2023) objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Više
13. Aprila, 2023

Poslovanje u Sloveniji

Na uspjeh poslovne ideje utječu mnogi faktori, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura ljudi, njihove navike i način života imaju veliki utjecaj. Sve te sociodemografske faktore teško je mjeriti i vrjednovati subjektivno, bez numeričkih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji. Ali zakonski okviri, porezna opterećenja i olakšice te drugi državni propisi koji oblikuju način poslovanja u pojedinoj zemlji nedvojbeno su mjerljivi. 

Više
3. Aprila, 2023

Promjena računovodstvenog servisa

Mnogo je kompanija koje nisu sigurne da li je promjena računovodstvenog servisa prava opcija za njih. Neki strahuju da bi, ako promijene svoje računovodstveni servis, to moglo uzrokovati probleme ili druge poteškoće vezane za računovodstvo.

Više
27. Marta, 2023

Rok za podnošenje poreskih prijava u RS-u ističe 31. marta 2023. godine

Poreska uprava Republike Srpske obavijestila je poreske obveznike da 31. marta ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za prošlu i ovu godinu, koje je moguće podnijeti i elektronski.

Više
27. Marta, 2023

Otvaranje kompanije u Hrvatskoj nikad nije bilo tako jednostavno

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj slijedi utvrđenu proceduru i povezano je s određenim troškovima. Kako bismo Vam uštedjeli dragocjeno vrijeme, sve potrebne informacije za osnivanje d.o.o. saželi smo u datoj brošuri u Hrvatskoj, a mi ćemo Vam rado pomoći oko same procedure.

Više
13. Marta, 2023

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

Više
7. Marta, 2023

Omogućeno podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak – Obrazac 1004

Poreska Uprava Republike Srpske obavještava obveznike da je moguće podnijeti godišnju poresku prijavu za porez na dohodak – Obrazac 1004. […]

Više