U Uniji za vas brinemo o…

VOĐENJE RAČUNOVODSTVA

Finansijsko računovodstvo i porezne knjige podloga su za sastavljanje finansijskih izvještaja, izjava i povrata poreza.

 • knjiženje poslovnih događanja u glavnoj knjizi i istovremeno u bilansu klijenata i dobavljača
 • vođenje registra osnovnih sredstava
 • pomoć pri vođenju vaših pomoćnih knjiga (npr. trgovinske knjige, materijalno knjigovodstvo, obračun putnih naloga, blagajnička knjiga) i usklađivanje s glavnom knjigom
 • vođenje propisanih poreznih knjiga i evidencija (za pojedine porezne obveznike, npr. za PDV)
 • online savjetovanje klijenata o usklađenosti spisa sa poreznim zakonodavstvom (pri izdavanju računa, pri likvidaciji primljenih računa i obračuna, putnih obračuna i drugih ugovora i dokumenata) i podrška pri poslovanju kompanije (informisanje, izrada izvještaja)
 • savjetovanje pri odabiru ili pravilnom razumijevanju računovodstvenih politika (kod važnijih poslovnih odluka)

IZVJEŠTAVANJE (FINANSIJSKE IZJAVE I IZVJEŠTAJI)

Na temelju poslovnih knjiga pripremamo propisane finansijske izjave, izvještaje drugim nadležnim državnim institucijama i vaše interne izvještaje potrebne za menadžment, kontrolu i donošenje odluka.

 • priprema internih izvještaja shodno potrebama klijenta (za menadžment, vlasnike, poslovno izvještavanje)
 • vođenje registra osnovnih sredstava
 • izrada zakonom propisanih izvještaja za potrebe nacionalne statistike
 • priprema godišnjih finansijskih izvještaja (izvještaji propisani zakonom: bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanom toku, drugi zakonom propisani izvještaji, bilješke i uvidi)

OBRAČUN POREZA

Svaki poslovni subjekat odgovoran je za najmanje jedan porez, za koji je potrebno voditi propisane knjige ili evidencije i predavati zahtjeve, projekcije i porezne prijave.

 • obračun PDV-a i drugih zakonom propisanih obračuna u skladu sa Zakonom o PDV-u
 • vođenje poreznih knjiga i evidencije u skladu sa propisima o PDV-u
 • izrada prijave poreza na dobit na osnovu poslovnih aktivnosti ili obračun poreza na dobit pravnih osoba
 • vođenje evidencije za potrebe obračuna godišnjeg poreza (npr. evidencija pokrića poreznih gubitaka, korištenje poreznih olakšica)
 • obračun poreza po odbitku za isplatu prihoda sa porijeklom u Bosni i Hercegovini (npr. pri isplati dividenda, kamata, naknada, zakupnina,…) i pomoć pri korištenju beneficija prema međunarodnim sporazumima
 • izrada drugih poreznih prijava i obračuna

RAČUNOVODSTVENI NADZOR I SAVJETOVANJE

Dio računovodstvenih usluga obavljate i vi, za šta je korisno vršiti interne kontrole:

 • pregled evidentiranja poslovnih događanja u poslovne i porezne knjige,
 • kontrola usklađenosti računovodstvene dokumentacije sa zakonodavstvom i računovodstvenim standardima,
 • kontrola adekvatnosti procjene i prikazivanja stanja potraživanja i obveza u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama klijenata,
 • računovodstveno savjetovanje pri organizaciji računovodstva i finansija i donošenja važnih poslovnih odluka.

PREDNOSTI RAČUNOVODSTVA U UNIJI

Nigdje drugo nećete pronaći sve što vam je potrebno na jednom mjestu – certificirano pružanje visokokvalitetnih usluga, najviši standard sigurnosti informacija, visokoobučeni stručnjaci i sveobuhvatna računovodstvena rješenja. Bez obzira na veličinu vašeg poslovanja, posvećujemo vam se potpuno i temeljno.

SVEOBUHVATNA RAČUNOVODSTVENA RJEŠENJA NA JEDNOM MJESTU

Od knjigovodstva, kontrole i savjetovanja do pripreme izvještaja. Od računovodstva za mikro kompanije do računovodstva za međunarodne kompanije.

USLUGA NAJVIŠEG KVALITETA – ISO STANDARD 9001

Visok kvalitet pružene usluge obezbijeđen je ISO standardom 9001:2015.

NAJVIŠI NIVO ZAŠTITE PODATAKA – ISO 27001 STANDARD

Mi smo prvi računovodstveni servis u Sloveniji čija je metoda zaštite podataka dokazana zahtjevnim standardom kao što je ISO 27001.

VISOKI PROFESIONALNI STANDARDI

Visokokvalifikovano stručno osoblje koje se kontinuirano obrazuje – više od 100 sati godišnje obuke po zaposlenom, što je iznad evropskog prosjeka.

SA NAMA ĆETE BITI SIGURNI

Visok nivo porezne sigurnosti klijenata naša je osnovna smjernica.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstvo nove generacije prevazilazi tradicionalne računovodstvene okvire i kvalitetnije koristi potencijal prikupljenih podataka.

MEĐUNARODNO PRISUSTVO

Sveobuhvatna računovodstvena rješenja za 14 zemalja Centralne i Istočne Europe.

SAVJETOVANJE

Sve na jednom mjestu: porezno, pravno, računovodstveno, poslovno i finansijsko savjetovanje.

Računovodstveni servis Unija

Računovodstveni servis Unija je prisutan na međunarodnom tržištu. Odlikuje se visokokvalitetnim računovodstvenim i konsultantskim uslugama i naprednim IT rješenjima.

Kako bismo optimizirali poslovanje svojih klijenata, razvili smo napredni Unija Smart Accounting sistem – novu generaciju računovodstva koja povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rješenja i savjetovanje. Naprednom obradom podataka našim klijentima pružamo pouzdan uvid u prilagođene izvještaje, koji su savremena podrška u procesu donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

NAJNOVIJE VIJESTI

23. Januara, 2023

Najniža plata u Federaciji povećana za 9,85 posto

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se utvrđuje najniža plata za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine u neto iznosu od 596 KM, što predstavlja povećanje za 9,85 posto u odnosu na najnižu platu utvrđenu za 2022. godinu. 

Više
23. Januara, 2023

Fluktuacija i odlazak stručnjaka za obračun plata

Usljed fluktuacije zaposlenih može se dogoditi da kompanija koja ima 50 i više zaposlenih ostane bez stručnjaka za obračun plata. Koji su sve to problemi koji mogu da se dogode ukoliko jedina osoba koja obračunava plate napusti kompaniju?

Više
17. Januara, 2023

Vijeće ministara BiH: Donijeta Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o provedbi Zakona o carinskoj politici u BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o provedbi Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, sa oznakom EI kao svojevrsnom potvrdom određene usklađenosti sa propisima EU u ovoj oblasti.

Više
6. Januara, 2023

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2022. godinu

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi […]

Više
6. Januara, 2023

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sistemu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika RS

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 124/22 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sistemu dvojnog knjigovodstva kod  preduzetnika.

Više
6. Januara, 2023

Zakon o dopunama Zakona o doprinosima RS

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 132/22 objavljen je Zakon o dopunama Zakona o doprinosima. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2023. godine.

Više
28. Decembra, 2022

Objavljene izmjene Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva, banke i neprofitne organizacije

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 102/22 od 23.12.2022. godine objavljene su Izmjene Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva, za banke i druge finansijske organizacije i neprofitne organizacije.

Više
27. Decembra, 2022

Predbilansne radnje za godišnji obračun za 2022. godinu

Pravna lica su dužna uskladiti stari kontni plan sa novim kontnim planom i izvršiti odgovarajuća preknjižavanja sa stanjem na dan 01.01.2022. kako bi se stekli uslovi za unos početnih stanja u nove obrasce.

Više
19. Decembra, 2022

Objavljene osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 100/22 od 16.12.2022. godine objavljene su osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu.

Više
5. Decembra, 2022

Ostvarivanje prava na platu i naknadu plate za rad sa polovinom punog radnog vremena u RS

Za vrijeme korišćenja prava na rad sa polovinom punog radnog vremena radniku se može isplatiti veći iznos naknade plate od iznosa koji je propisan Zakonom o radu, a koji predstavlja prosječnu platu koju je radnik ostvario u posljednjih 12 mjeseci prije početka korišćenja prava na rad s polovinom punog radnog vremena.

Više