Računovodstvo
za udruženje

Sveobuhvatna računovodstvena usluga za udruguženja i fondacije

PAKETI UNIJA XS ZA UDRUŽENJA

bez uposlenih do 3 zaposlenika
Broj knjiženih računa/mjesečno do 20 do 20
Mjesečni obračun doprinosa /obračun plata
Mjesečni obračun PDV-a
Izvještavanje državnih organa PUBIH, PIO/MIO ,…
Vođenje registra osnovnih sredstava
Priprema godišnjeg bilansa stanja, Priprema bilansa usjeha, Poreska prijava poreza na dobit 1 x cijene paušala 1 x cijene paušala
Jednokratna naknada za prenos dokumenata za uspostavu računovodstva GRATIS GRATIS
Savjetovanje klijenta (1h/mjesečno)
od 50 EUR od 125 EUR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Cijene su bez uračunatog PDV-a

PAKETI UNIJA XS ZA UDRUŽENJA

bez uposlenih
Broj knjiženih računa do 20 / mjesečno
 ✓ Mjesečni obračun PDV-a
 ✓ Izvještavanje  državnih organa PUBIH, PIO/ MIO, …
 ✓ Vođenje registra osnovnih sredstava
 1,5x cijene paušala – Priprema godišnjeg bilansa stanja, Priprema bilansa uspjeha, Poreska prijava  za porez na dobit
 GRATIS – Jednokratna naknada za prenos dokumenata za uspostavu računovodstva
 ✓ Savjetovanje klijenta (1h/mjesečno)
od 50 EUR
do 3 zaposlenika
Broj knjiženih računa do 40 / mjesečno
 ✓ Mjesečni obračun doprinosa / obračun plata
 ✓ Mjesečni obračun PDV-a
 ✓ Izvještavanje  državnih organa PUBIH, PIO/ MIO
 ✓ Vođenje registra osnovnih sredstava
 1,5x cijene paušala – Priprema godišnjeg bilansa stanja, Priprema bilansa uspjeha, Poreska prijava  za porez na dobit
 GRATIS – Jednokratna naknada za prenos dokumenata za uspostavu računovodstva
 ✓ Savjetovanje klijenta (1h/mjesečno)
od 130 EUR

Cijene su bez uračunatog PDV-a

Po niskim fiksnim troškovima nudimo ne samo potpunu računovodstvenu podršku, već i poresko, pravno i finansijsko savjetovanje na jednom mestu, u jednom servisu:

 • Vođenje poslovnih knjiga/evidencija
 • Knjiženje knjigovodstvenih isprava (primljeni i izdati računi…)
 • Knjiženje izvoda banke
 • Obračun PDV-a
 • Obračun plata
 • Poreske prijave i zakonski izvodi
 • Mjesečna priprema izveštaja za interne potrebe
 • Izrada drugih propisanih izvještaja i poreskih prijava
 • Izrada i knjiženje putnih naloga
 • Vođenje evidencije osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Mjesečna kontrola dokumentacije, izdatih računa i ostvarenog prometa
 • Kadrovska evidencija
 • Izrada završnog računa
 • Dostupnost – svakodnevno u okviru radnog vremena
 • Praćenje propisa i poresko savjetovanje (vaš osobni računovođa)

Provjerite kako
Unija može
pomoći vama!

KONTAKTIRAJTE NAS