FBIH: Privatnim preduzećima i poduzetnicima za subvencioniranje kamata 6.000.000 KM

Vlada Republike Srpske donijela Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava na ime podsticaja za povećanje plata radnika

Vlada FBiH usvojila dva kreditno-garantna programa namijenjena mikro, malim i srednjim preduzećima i obrtima

Odluka o izmjeni odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj

Produžen rok za podnošenje prijava po javnom pozivu za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja u 2021. godini

Pravni i porezni aspekt putnih naloga

Poreska uprava RS: Naplata javnih prihoda u prva četiri mjeseca veća za 136 miliona KM

Prijedlog zakona o mirnom rješavanju radnih sporova usvojen u Domu naroda Parlamenta FBiH

Vlada Republike Srpske donijela Uredbu o dodjeli sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart 2021. godine

U Službenom glasniku Republike Srpske objavljena Odluka o izmjeni Odluke o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u BiH

Utvrđene izmjene i dopune Zakona o akcizama u BiH

Vlada Republike Srpske donijela Odluku o realizaciji optimalizacije administrativnih procedura i formalnosti

Vlada Federacije BiH utvrdila Nacrt zakona o Razvojnoj banci FBiH

Šta treba sadržavati faktura? Šta svaki porezni obveznik mora osigurati?

RS: Sutra stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga

Prijavu poreza na dohodak porezni obveznici mogu podnijeti do 30.04.2021. godine

Porezna uprava FBiH: Produžen rok za godišnje porezne prijave

Za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća Vlada FBiH izdvojila 2,4 miliona KM