Usvojen Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH

Korištenje službenog automobila u privatne svrhe

Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa

Knjigovodstveni i poreski tretman poslovnih uzoraka

Vlada Federacije usvojila informaciju o potrebi izrade Uredbe o ciljanim interventnim mjerama u pojedinim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19

Uskoro na snazi zakon o jednostavnijem upisu privrednih društava u registar

“Carina bez papira” tek od naredne godine

Usvojen predloženi zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca FBiH

Porezni aspekt isplate dobiti

Usvojen Prijedlog zakona o obrtima i srodnim djelatnostima FBiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini

Od 1. jula udvostručen povrat poreza za izdržavanje članova porodice

Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

Povrat PDV-a stranim licima

Uprava za indirektno oporezivanje produžila primjenu kompenzatorne kamate u visini 12%

FBiH: Vlada usvojila smjernice ekonomske i fiskalne politike od 2022. do 2024.