Obračun plata u Uniji

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radu

Transferne cijene

Godišnja prijava poreza na dohodak – GPD-1051

Prijava poreza na dobit i porezni bilans u FBIH

Završni obračuni

PROMJENE STOPA POREZA NA DOHODAK I STOPA DOPRINOSA U REPUBLICI SRPSKOJ

Najniža plaća u FBiH povećana za 136 KM

Najniža plaća u FBiH će iznositi 543 KM

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA FINANSIJSKE POMOĆI OBRTIMA I OSTALIM SAMOSTALNIM DJELATNOSTIMA S CILJEM UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH POSLJEDICA PANDEMIJE COVID-19

Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH stavljen van snage

Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH

POREZNA UPRAVA FBIH: Poziv obveznicima da izmire svoje obaveze

Završena prva faza Unija Izazova 2021

Objavljene osnovice za obračun doprinosa za samostalne poduzetnike, koje će se primjenjivati u 2022. godini

U FUNKCIJI “ELEKTRONSKO SANDUČE” PORESKE UPRAVE RS

Povezana lica i izrada studije o transfernim cijenama u Federaciji BIH

Utvrđene izmjene i dopune Zakona o doprinosima u RS