Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske

Kako se zaštiti od cyber napada

Obavještenje o omogućavanju podnošenja Mjesečne prijave poreza po odbitku

Zašto povjeriti obračun plata Uniji Smart Accounting?

Poreska uprava RS opet poziva poreske obveznike koji ostvaruju prilive iz inostranstva: Prijavite prihode i registrujte djelatnost

Napredna antivirusna zaštita

Sigurnosna kopija podataka

Data jemstva – moraju li ih mala i mikro preduzeća uzeti u obzir u godišnjem izvještaju?

Kako različite prodajne kampanje utječu na bilans?

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

Transferne cijene

Unija Club organizuje besplatni webinar „Transferne cijene”

Usvojen Prijedlog zakon o slobodnim zonama u FBiH

ISPRAVAN OBRAČUN PLAĆE – JEDAN OD GLAVNIH IZAZOVA MNOGIH POSLODAVACA

ZAKON O FISKALIZACIJI RS

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku

ZAŠTO JE VAŽNO IMATI OFFICE 365 REZERVNU KOPIJU E-MAIL (EXCHANGR ONLINE)

PERSONALNE MAPE RADNIKA I MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (HR) U FBiH i RS