Novi Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku

Poslovanje u Bosni i Hercegovini

Izmjene Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak – stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Poslovanje u Sloveniji

Promjena računovodstvenog servisa

Rok za podnošenje poreskih prijava u RS-u ističe 31. marta 2023. godine

Otvaranje kompanije u Hrvatskoj nikad nije bilo tako jednostavno

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

Omogućeno podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak – Obrazac 1004

Stručnjaci za obračun plata

Izmjene Zakona o doprinosima u FBiH

Top pet karakteristika kvalitetnog računovodstva

Najniža plata u Federaciji povećana za 9,85 posto

Fluktuacija i odlazak stručnjaka za obračun plata

Vijeće ministara BiH: Donijeta Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o provedbi Zakona o carinskoj politici u BiH

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2022. godinu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sistemu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika RS