Zakon u RS uvodi sistem prikrivenih inspektora i prikrivene kupovine

Novi Zakon o trgovini RS – Definisanje on line prodaje

Vrijeme je za obavezni godišnji popis (inventuru)

Koje obaveze imaju pravna lica/ poduzetnici/ građani FBIH prema poreznoj upravi u narednom periodu?

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2020. GODINU

Odluka o članarini u VTK/STK BIH i nova pogodonost za članove

Zavod za PIO/MIO FBIH postaje budžetski korisnik

Dobrovoljno elektronsko podnošenje knjiga ulaznih i izlaznih faktura od januara 2020.

PRAZNIČNO DARIVANJE

Nove kategorije osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja RS

Šta trebate znati o novom pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit u FBIH?

Dopuna Zakona o dječijoj zaštiti propisuje od 2020. novo rasterećenje poslodavaca

CARINSKA TARIFA 2020

Vlada KS pokrenula izmjenu Zakona o šumama KS

Inspektorat RS apeluje na poštivanje potrošačkih prava tokom najavljenih rasprodaja

BESPLATNA SAVJETOVANJA UNIJE U SARAJEVU I MOSTARU

PUFBIH poziva na propisno podnošenje Obrasca MOP-1002

BiH je postala dio Globalnog foruma o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe