Vlada RS produžava podršku firmama i za maj

Usvojen “korona – zakon”

Bez izmjena rokova za predaju PDV prijava u BiH

Poziv za prijavu pravnih lica i preduzetnike za dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio “korona zakon”

Uplate i isplate u gotovom novcu – Blagajna

Freelancing – prava i obaveze

Vlada FBiH podržala Nacrt zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa

Omogućen elektronski pristup poreznim obveznicima

Usvojene privremene mjere Agencije za bankarstvo RS – odgoda plaćanja kredita

Banke uvode tromjesečni moratorij na plaćanje kredita za fizičke i pravne osobe u FBiH

Refundacija naknade plaće za vrijeme bolovanja i porodiljskog odsustva u Republici Srpskoj

Omogućen povrat PDV-a i privrednicima iz BiH u drugim zemljama

Vlada RS: Utvrđen Nacrt zakona o faktoringu

Program sufinansiranja zapošljavanja/samozapošljavanja 2020

UTVRĐEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT FBIH

Izmjene iz oblasti računovodstva, revizije i Zakona o poreskom postupku RS

Kada sklopiti ugovor o djelu a kada autorski ugovor?