Usvojena inicijativa da se PDV smanji na pet odsto u tri sektora

Ko snosi troškove bolovanja za zaražene koronavirusom u BiH?

Usvojen Nacrt zakona o poduzetničkoj infrastrukturi FBiH

Rok za otpis zateznih kamata 31. decembar 2020. godine

Radni odnos kod poslodavca u Federaciji BIH sa prebivalištem i mjestom rada u Republici Srpskoj

Usvojen novi Zakon o zaštiti na radu FBiH

Knjigovodstveni i poreski aspekt nabavke i upotrebe putničkog automobila u firmi

Dodijeljene nagrade biznis liderima održivog razvoja

Ugovor o zajmu/pozajmici – pravni i porezni aspekt

Bespapirno poslovanje

Komisiona prodaja

Porezni aspekt donacija u FBiH

Vlada Republike Srpske donijela Odluku o garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID 19

Novi Zakon o fiskalizaciji u Republici Srpskoj do kraja godine

Elektronski potpis

Usvojena izmjena odluke o moratoriju na kredite

Vlada FBiH usvojila dodatne mjere za pomoć privredi

PU BiH sačinila Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za subvencioniranje doprinosa