I Republika Srpska produžila rok za moratorijum na kredite

FBA: Moratorij na kredite će biti produžen

Vlada Republike Srpske utvrdila Prijedlog zakona o notarskoj službi

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (razlike i pojedinosti)

Vlada FBiH odbila inicijativu da se doprinosi vežu uz minimalnu platu

UNIJA dobitnik certifikata “Izvrsnost u različitosti”

Objavljeno Uputstvo o dopunama Uputstva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave

Usvojen Nacrt Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj

Ustavni sud FBiH: Taksa na istaknutu firmu nije u saglasnosti sa Ustavom FBiH

POKRETANJE BIZNISA – OBRT ILI D.O.O.?

U FBiH na snagu stupila izmjena Zakona o doprinosima

Novi Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH stupa na snagu

Veći doprinosi za obrtnike u FBiH

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2020. godinu

Omogućeno elektronsko podnošenje Zahtjeva za status malog preduzetnika – Obrazac 1011.

Otpremnina – ostvarenje prava i porezni tretman

Refundacija naknade plaće tokom privremene spriječenosti za rad radnika (bolest i izolacija) uzrokovane COVID-19 virusom u Kantonu Sarajevo