28. Marta, 2024

Kibernetička sigurnost (cyber security)

Kibernetička sigurnost predstavlja skup tehnoloških, proceduralnih i organizacionih mjera koje se primjenjuju radi zaštite podataka, mreža i korisnika od kibernetičkih prijetnji, napada i neovlaštenog pristupa. Ova disciplina obuhvata sve aktivnosti usmjerene očuvanju integriteta, dostupnosti, povjerljivosti i autentičnosti informacija u digitalnom okruženju.

Kibernetička sigurnost predstavlja i širok spektar aktivnosti i tehnologija, uključujući:

 • Identifikaciju i autentifikaciju: Procese koji omogućavaju prepoznavanje i provjeru identiteta korisnika, uređaja ili sistema kako bi se osiguralo da samo ovlašteni imaju pristup resursima.
 • Šifrovanje: Upotrebu kriptografskih tehnika za zaštitu podataka od neovlaštenog pristupa tokom prenosa ili skladištenja, čime se osigurava povjerljivost informacija.
 • Mrežnu sigurnost: Implementaciju mjera za zaštitu mrežne infrastrukture od napada poput DDoS (Distributed Denial of Service) ili krađe identiteta.
 • Endpoint sigurnost: Zaštitu krajnjih tačaka (kao što su računari, mobilni uređaji, IoT uređaji) od malvera, ransomvera i drugih kibernetičkih prijetnji.
 • Upravljanje identitetima i pristupom: Procese i tehnologije za upravljanje korisničkim pravima pristupa informacijama i resursima, da bi se osiguralo da svaki korisnik ima neophodne privilegije.
 • Bezbjednost aplikacija: Implementacija sigurnosnih mjera tokom razvoja i korištenja softverskih aplikacija da bu se spriječili napadi poput SQL injection-a, XSS i ranjivosti u softveru.
 • Upravljanje incidentima: Procese i procedure za identifikaciju, analizu i reagovanje na kibernetičke incidente kako bi se umanjila šteta i spriječili budući napadi.
 • Obuka i svijest korisnika: Edukacija o bezbjednosnim rizicima i najboljim praksama u korištenju digitalnih tehnologija kako bi se smanjila uspješnosti napada zasnovanih na ljudskom faktoru.

Zbog čega nam je bitna kibernetička sigurnost?

Kibernetička sigurnost je od suštinskog značaja u današnjem digitalnom dobu iz više razloga:

 • Zaštita podataka: Kibernetička sigurnost omogućava zaštitu osjetljivih podataka poput ličnih informacija, finansijskih podataka, poslovnih tajni i intelektualne svojine. Očuvanje povjerljivosti i integriteta ovih podataka ključno je za očuvanje privatnosti i poslovne konkurentnosti.
 • Prevencija finansijskih gubitaka: Ransomvera, krađe identiteta i finansijskih prevara mogu prouzrokovati značajne finansijske gubitke pojedincima, preduzećima i čak cijelim ekonomijama. Kibernetička sigurnost pomaže u sprečavanju ovih napada i minimizaciji štete koja može nastati.
 • Očuvanje poslovne reputacije: Incidenti vezani za bezbjednost podataka i kibernetičke napade mogu ozbiljno narušiti reputaciju organizacija. Gubitak povjerenja korisnika i klijenata može imati dugoročne posljedice po poslovanje, uključujući gubitak tržišnog udjela i smanjenje prihoda.
 • Zaštita kritične infrastrukture: Kibernetička sigurnost igra ključnu ulogu u zaštiti kritične infrastrukture poput elektroenergetskih sistema, telekomunikacionih mreža, transportnih sistema i zdravstvenih ustanova. Oštećenje ili prekid rada ovih sistema može imati ozbiljne posljedice po javnu bezbjednost i ekonomiju.
 • Sprečavanje špijunaže i sabotaže: Napadi poput špijunaže, industrijske špijunaže i sabotaže mogu nanijeti veliku štetu organizacijama i državama. Kibernetička sigurnost pomaže u otkrivanju i sprečavanju ovih aktivnosti, čime se štiti nacionalna sigurnost i ekonomska stabilnost.
 • Smanjenje rizika od regulatornih sankcija: Postoji zakonska obaveza za organizacije da zaštite lične podatke svojih korisnika i klijenata. Nepoštovanje ovih zakonskih zahtjeva može rezultirati visokim novčanim kaznama i drugim regulatornim sankcijama.
 • Poboljšanje konkurentnosti: Organizacije koje efikasno upravljaju kibernetičkom sigurnošću mogu izgraditi reputaciju pouzdanog partnera i dobavljača. Klijenti i partneri sve više traže da njihovi poslovni partneri imaju sigurnosne mjere kako bi zaštitili njihove podatke i interese. Potrebno je naglasiti da je kibernetička sigurnost, u suštini, ključna za očuvanje stabilnosti, integriteta i bezbjednosti u digitalnom okruženju. Investiranje u kibernetičku sigurnost nije poslovna obaveza, već i imperativ za održavanje konkurentnosti, povjerenja i održivog razvoja u digitalnom dobu. Za više informacija budite slobodni da se obratite našim IT stručnjacima.