16. Juna, 2022

Cyber sigurnost

Podaci o učestalosti hakerskih napada u svijetu, izuzetno visok postotak neovlaštenog pristupa podacima kao posljedica ljudske greške i slaba spremnost kompanija dodatno skreću pažnju na vrlo aktuelnu temu – cyber sigurnost.

Više...