Ustanovitev d.o.o.

Pri postopkih ustanovitve gospodarskih družb (d.o.o.) na VEM točkah obstajajo določene omejitve. 


Postopek ustanovitve d.o.o. je možno brezplačno opraviti na VEM točki v kolikor:
 • Ustanovitelji osnovni ustanovitveni kapital v celoti vložijo v denarju.
 • Ustanovitelji oz. družbeniki niso v zakonskem razmerju.
 • Ustanovitelji v celoti sprejmejo družbeno pogodbo, ki jo je pripravilo sodišče (skladno z Zakonom o gospodarskih družbah).
Primeri v katerih za ustanovitev d.o.o.-ja morate obiskati notarja:
 • Ustanovitelja d.o.o.-ja sta v zakonskem razmerju.
 • Kot osnovni kapital ob ustanovitvi bo vložen stvarni vložek (v celoti ali kombinirano z denarjem).
 • Ustanovitelji želijo v družbeno pogodbo vnesti posebne člene, ki še bolj podrobno, kot to predvideva Zakonom o gospodarskih družbah, določajo medsebojna razmerja.
 • Če ustanavljate podružnice tujih podjetij.


Informacije (dokumenti), ki jih bomo potrebovali od vas za izpolnitev obrazcev:
 

1. Za vpis v sodni register potrebujemo naslednje podatke:

 • dolgo in kratko ime podjetja,
 • poslovni naslov in sedež podjetja,
 • poslovni naslov in sedež podjetja,
 • EMŠO ustanovitelja,
 • EMŠO direktorja / direktorice oziroma prokurista, v kolikor bo to druga oseba,
 • glavno dejavnost podjetja in dejavnosti ( po SKD), ki jih boste poleg glavne še opravljali,
 • višina osnovnega kapitala (lahko je enaka ali višja od minimalnega predpisanega vložka 7.500 EUR),
 • poštni naslov, kamor želite prejeti Sklep o registraciji d.o.o.
   

Na podlagi pridobljenih podatkov pripravimo naslednje dokumente:

 • Akt o ustanovitvi / Družbeno pogodbo
 • Sklep o določitvi poslovnega naslova
 • Sklep o določitvi zastopnikov
 • Izjava o imenovanju (imenovanju direktorja ali prokurista)
 • Izjava družbenika (ustanovitelj izjavlja, da nima neporavnanih obveznosti do države iz prejšnjih poslovanj)
 • Elektronska knjiga sklepov (pri eno-osebnih družbah)

 

2. Za vpis v davčni register pri FURS potrebujemo:

 • Določitev poslovnega leta (ali je to koledarsko leto, ali drugo 12-mesečno obdobje),
 • Napoved prihodkov in odhodkov za tekoče leto – osnova za izračun akontacije davka od dohodka,
 • Informacija ali želite za d.o.o. ugotavljati davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov.
   

3. Za prijavo ustanovitelja direktorja na ZZZS potrebujemo:

 • Podatke o doseženi izobrazbi direktorja.
 • Postopek se izvede, če direktor ni polno zaposlen v drugem podjetju.
   

POSTOPEK REGISTRACIJE d.o.o.

Po pridobljenih informacijah vam pripravimo vse obrazce in izročimo Akt o ustanovitvi oz. Družbeno pogodbo s katero potem na izbrani banki odprete depozitni račun na katerega položite osnovni oz. ustanovni kapital (7.500 EUR).

Banka vam bo izdala potrdilo o pologu kapitala, ki ga potem prinesete k nam na VEM točko. Na podlagi tega potrdila bomo zaključili vašo vlogo in jo oddali na pristojno sodišče.

Sodišče bo obravnavalo in rešilo vašo vlogo v nekaj dneh od prejetja popolne vloge. Sklep o registraciji boste prejeli priporočeno po pošti. S Sklepom o registraciji se potem ponovno odpravite na banko, kjer vam bodo začasni račun na katerega ste položili osnovni kapital (do zdaj niste mogli razpolagati s tem kapitalom) pretvorili v navadni poslovni račun s čemer se bodo sredstva na vašem računu sprostila.
 

Za rezervacijo termina nas kontaktirajte na:
tel: 01 360 20 52
email: vem.tocka@unija.com

 
KAJ PO ZAKLJUČENEM POSTOPKU REGISTRACIJE d.o.o.-ja?

 • Morate začeti z vodenjem računovodstva. Računovodstvo lahko vodite sami, ali z izbranim računovodskim servisom. Če se odločate za računovodstvo z računovodskim servisom, nas kontaktirajte (tel. 01/360 20 00; info@unija.com) in vam bomo z veseljem predstavili naše storitve.
 • Opraviti usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu z oceno tveganja.
   

Po ustanovitvi podjetja, na vašo željo, še naprej ostajamo z vami:

 • ponujamo vam vrhunske računovodske storitve.
 • omogočamo vam enostavno brezpapirno poslovanje v skladu z najsodobnejšimi rešitvami v informacijski tehnologiji (Unija APP)
 • svetujemo vam in vam pomagamo pri nadaljnji rasti.
   

Poleg Slovenije, vam ponujamo celotno podporo pri ustanovitvi podjetja in poslovanju v CEE regiji (Centralna in Vzhodna Evropa). Če odpirate podjetje v tujini in potrebujete pomoč nas kontaktirajte.

 

 Kje se nahajamo


  


Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex