Računovodski izkazi

 • izdelava bilance stanja,
 • izdelava izkaza poslovnega izida,
 • izdelava izkaza bilančnega dobička oz. izgube,
 • izdelava izkaza vseobsegajočega donosa,
 • izdelava izkaza denarnih tokov,
 • izdelava izkaza gibanja kapitala,
 • izdelava pojasnil in razkritij k računovodskim izkazom,
 • izdelava drugih računovodskih izkazov po potrebi komitenta (izkaz po predlogi matičnega podjetja, izkaza gibanja osnovnih sredstev, izkazi za potrebe poročanja v skupini, izkazi v tujih jezikih ipd.),
 • računovodska analiza z izborom nekaj ključnih kazalnikov poslovanja.

Hitri kontakt

Zanimam se za vaše storitve, prosim, da me kontaktirate.

Ime in Priimek
Naziv podjetja
E-pošta*
Telefon
Sporočilo

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex